www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska ju? nied?ugo zmieni swój stan cywilny

Jeszcze tego lata wyjdzie za m??. Czy to dlatego ostatnio tak du?o schud?a?

mwmedia_20090629_003839

Niedawno zarzeka?a si?, ?e diety nie s? dla niej. Podkre?la??, ?e jej partner lubi pe?ne kobiety.

mwmedia_20070514_111745

mwmedia_20070514_111640

mwmedia_20090211_152108

mwmedia_20070930_200837

Co spowoda?o zmian? trybu ?ycia? Otó? Joanna ma ju? wybran? sukni? ?lubn?, która jest troszeczk? przyciasna. Ka?dy powód jest dobry, aby wróci? do formy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>