www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska, jak Villas

Joasia zagra w filmie o ?yciu Violetty Villas

„Film opowie o latach najwi?kszej ?wietno?ci Violetty, kiedy pod koniec lat 60. robi?a osza?amiaj?c? karier? w Stanach Zjednoczonych.

Na scen? wje?d?a?a jaguarem lub na bia?ym koniu, a jej kreacje pochodzi?y od Diora. O tym wszystkim chce nam opowiedzie? m?ody re?yser Konrad Aksinowicz (30 l.).

To on wpad? na pomys? zrobienia filmu o Violetcie. I od razu wiedzia?, ?e w t? rol? mo?e si? wcieli? tylko jedna aktorka. – Dla mnie tylko Joanna Liszowska mog?aby zagra? Villas – powiedzia? Faktowi re?yser – Ona da?aby rad?, ma ?wietny g?os i poradzi?aby sobie na pewno z t? rol? – zapewnia” – podaje Fakt.

Pomys? ?wietny, sukces wydaje si? by? gwarantowany. Ciekawe, tylko jak szybko znajd? si? sponsorzy? Pono? produkcja ma kosztowa? 10 milionów z?otych …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>