www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska dosta?a prac? „Na Wspólnej”!

Aktorka nie b?dzie mia?a trudnego zadania.

Prawdopodobnie przygotowania do roli w serialu „Na Wspólnej” nie b?d? od Joasi wymaga?y szczególnych po?wi?ce?. Otó?, wedle doniesie? Faktu, Liszowska ma si? wcieli? w posta? gwiazdy.

Liszowska_Joanna

A przecie Joanna to znawczyni salonowego obrz?dku. Wydaje si?, ?e ta propozycja spad?a jej z nieba! Coraz cz??ciej zostaje sama i pewnie narzeka na nadmiar wolnego czasu. Dzi?ki takiej roli b?dzie mog?a nie tylko zasili? swoje konto, ale te? nie b?dzie mia?a czasu na niepotrzebne rozmy?lania …

Narzeczony zostawi? Liszowsk?!?

Liszowska znowu sama!?

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>