www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lis nie wróci do TV!?

Po g?o?nym odej?ciu z TVP, spekulowano, gdzie Hania znajdzie prac?. Okazuje si?, ?e ona sama ma zdecydowanie odmienne plany …

Ale, jakie zdradza? nie chce, jak mówi w rozmowie z jednym z tygodników, nie jest ju? osoba publiczn? tylko prywatn?, wi?c nie musi si? dzieli? swoimi planami … Wiadomo tylko, ?e do telewizji jej nie spieszno.

Lis_Hanna

Bez cienia z?o?liwo?ci, czy taki uk?ad nie odpowiada wi?kszej cz?sci telewidzów?

Lis_Tomasz_Lis_Hanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>