www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lesz skorzysta na rozstaniu Górniak!?

Darek Krupa zosta? jej menad?erem.

Nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Po tym, jak Edyta Górniak znalaz?a sobie nowego menad?era Rinke Rooyensa, Dariusz Krupa znalaz? sobie now? podopieczn? – Natali? Lesz.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>