www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Leona Lewis zdystansowa?a si? do telewizji?

O?wiadczy?a, ?e nie we?mie udzia?u w ?adnym z tanecznych show.


celebritynewsflash


23-latka podkre?li?a w ostatnim wywiadzie, ?e pomimo tego, i? jej kariera mia?a pocz?tek w ameryka?skim Idolu, to nie zamierza zbytnio „brata?” si? z telewizj?.  Okazuje si?, ?e piosenkarka nie potrafi ta?czy?, ba, ?e nie ma nawet na tyle umiej?tno?ci, ?eby wyst?pi? w pierwszym odcinku „Ta?ca z Gwiazdami”. Dlatego te? stanowczo odmówi?a udzia?u w show tego typu.

Ciekawi jeste?my, czy wytrwa w swoim postanowieniu. Nie od dzi? wiadomo, ?e droga do s?awy b?d? te? jej utrzymania wiedzie w?a?nie przez takie „cha?turki” w TV…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>