www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lekarz Jacksona zostanie oskar?ony!

Lekarz Michaela Jacksona zostanie oskar?ony o nieumy?lne spowodowanie ?mierci.

Media ameryka?skie donosz?, ?e raport stwierdzaj?cy, i? Michael Jackson zmar? w swoim ?ó?ku, jest nieprawdziwy! Piosenkarz sp?dzi? bowiem ostatnie godziny ?ycia w sypialni swojego lekarza, Conrad’a Murray’a.

Wiadomo, ?e doktor niejednokrotnie podawa? tam arty?cie specyfik o nazwie Propofol- silny lek o dzia?aniu usypiaj?cym. Ten sam lek dr Murray wstrzykn?? Jacksonowi w dzie? jego ?mierci.

//Photo by: Dailymail

Mo?liwe, ?e przed s?dem stanie równie? dermatolog zmar?ego piosenkarza. Ten natomiast odpowie za doprowadzenie Michaela do stanu uzale?nienia od bardzo silnych leków.


Wpisz komentarz

  1. 22 sierpnia 2009 04:23

    lofiqaro:

    lofiqaro…

    How To Do Lapidary

Podobne posty:

/* */?>