www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lech Wa??sa do??czy? do akcji „precz z Madonn?”

A jednak ma co? wspólnego z Wojciechem Cejrowskim… By?y prezydent wys?a? wiadomo?? do Komitetu Obrony Wiary i Tradycji Narodowych, w której popar? jego dzia?ania. Jakie pomys?y realizuje Komitet?

 

Mi?dzy innymi organizuje zebrania modlitewne, podczas których wierni b?d? si? modli? w intencji odwo?ania koncertu. Wa??sa przyzna? jednak, ?e nie wie, jak to rozegra? aby straty nie by?y wi?ksze ni? korzy?ci. Czy przed podj?ciem jakichkolwiek akcji Komitet nie powinien tego dobrze przemy?le? i zaplanowa??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>