www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?apicki zalatwi? prac? m?odej ?onie!?

Kamila ?apicka jest recenzentem teatralnym w miesi?czniku PANI.

Fakt informuje o nowej posadzie Kamili ?apickiej. Praca w miesi?czniku PANI to nie byle jaka posada…

I tak oto dokona? si? pierwszy krok Kamili w kierunku wielkiej kariery w mediach. Wszak magazyn mo?e mie? z niej wiele po?ytku. Nowa redaktorka mo?e przecie? przeprowadza? wywiady z trudno dost?pnymi dla innych dziennikarzy aktorami.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>