www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?apicki w szpitalu przed podró?? po?lubn?!?

Chyba nikogo nie powinno to dziwi?. Ten cz?owiek ma 86 lat. A jednak.

Ten zwi?zek od samego pocz?tku budzi? wiele kontrowersji. Dlatego ich podró? po?lubna jest na wszystkich j?zykach. Ale nie tylko z powodu ró?nicy wieku, jaka ich dzieli.  Re?yser musia? przed wyjazdem przej?? wiele bada? profilaktycznych, na podstawie których lekarze potwierdzili, ?e mo?e uda? si? ze swoj? 26 – letni? ?ona Kamil? na wyjazd w góry.

?apicka_Kamila_?apicki_Andrzej

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>