www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?apicki „obla?” swoj? m?od? ?on? Kamil?!!!

Plotki dotycz?ce ?apickich nie maj? swojego ko?ca. Tym razem tabloidom uda?o dotrze? si? do informacji dotycz?cych dawnych marze? Kamili.

Od zawsze ?ni?a o karierze aktorskiej. Na studia tego rodzaju nie dosta?a si? z powodu wady wymowy. Obla? j?… jej obecny m??.

?apicki_Andrzej

Czy ju? wtedy zwróci?a na niego uwag?? Andrzej ?apicki stale broni swojej nowej ?ony. Atak mediów wyja?nia…zazdro?ci?. Twierdzi, ?e nie tylko jego koledzy, ale tak?e wieku innych m??czyzn chcia?oby po?lubi? Kamil?. Czy zainteresowanie gazet faktycznie jest spowodowane zazdro?ci??

?apicka_Kamila_?apicki_Andrzej

?apicka_Kamila


Wpisz komentarz

  1. 7 sierpnia 2009 22:32

    ,,:

    Z?by by umy?a xd

Podobne posty:

/* */?>