www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?apicki ma powodzenie u m?odych kobiet!?

Okaza?o si?, ?e poza Kamil? jest jeszcze jedna m?oda dziewczyna, która czu?aby si? zaszczycona jego towarzystwem.

Mowa o Etnie, „gwie?dzie” disco polo. Zdradzi?a ona „Super Expressowi”, ?e chcia?aby wyst?pi? w teledysku z Andrzejem ?apickim. Podobno nied?ugo jej menad?er ma rozpocz?? rozmowy z aktorem.

?apicki_Andrzej_?apicka_Kamila

Miejmy nadziej?, ?e si? nie zgodzi, to dopiero by?by hit.

?apicki_Andrzej_?apicka_Kamila


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>