www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?apiccy w Gdyni: Jeden spacer, trzy fryzury!

Znane ( ze sporej ró?nicy wieku) ma??e?stwo polskiego show-biznesu, Andrzej i Kamila ?apiccy pojawili si? wczoraj na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A nad morzem, jak to nad morzem, bywa bardzo wietrzno.

Kamila ?apicka prezentowa?a bardzo modne, wr?cz m?odzie?owe wdzianko, które idealnie dopasowa?o si? do stroju ukochanego m??a Andrzeja. Ale nie o ciuchach …

Tym razem aura by?a bardzo figlarna i dlatego mogli?my zaobserwowa? w krótkim czasie, a? trzy wersje fryzur, zw?aszcza u Kamili.

Wersja numer 1

?apicka_Kamila

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>