www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?apiccy ponownie przyci?gaj? uwag? mediów

Coraz wi?cej dyskutuje si? na temat ich ?ycia. Tym razem zainteresowanie prasy dotyczy … ich podró?y po?lubnej. Ma si? ona odby? w najbli?szym czasie, gdzie? na terenie naszego kraju.

Pan Andrzej jest patriot? i nie wyobra?a sobie wyjazdu za granic?. Czy w podró? razem z nimi wyrusz? te? paparazzi, czy mo?e pozwol? im si? cieszy? swoim ?yciem?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>