www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lamparska nie ma lustra!?

Mo?e mia?a po prostu gorszy dzie??

Na spotkaniu promocyjnym ksi??ki „39 i pó?, jak pozna?em Ank?”, Magdalena Lamparska pojawi?a si? w przekolorowanym stroju. Ba, ró?norodno?? wzorów sprawi?a, ?e strój aktorki nie ró?ni? si? wiele od gminnych kreacji m?odych dziewcz?t.

Lamparska_Magdalena

Lamparska_Magdalena

Lamparska_MagdalenaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>