www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lady Gaga w Muzeum Narodowym

17 maja 2012 otwarto wystawę o nietypowym tytule: „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”.


Jest to wystawa poświęcona mechanizmom i ikonografii władzy. Jej celem jest ukazanie wszechobecności hierarchii od starożytności po współczesność. Pokazane zostaną historyczne hierarchie w dawnych społeczeństwach europejskich (władca jako bóg; wywyższenie przez bliskość wobec władcy-boga; hierarchia z woli boga), ale też hierarchie w społeczeństwach demokratycznych, republikańskich, deklaratywnie egalitarnych (władza z woli ludu; równość jako negacja hierarchii z urodzenia).

Elementem wystawy będą też hierarchie w społeczeństwach nowoczesnych, w których nastąpił regres autorytarny, powrót dawnych hierarchii totalnych i totalitarnych (nazizm, faszyzm, stalinizm; dyktatura proletariatu, komunizm). Wystawę zakończą dzisiejsze hierarchie i ich nowe instrumentaria służące „wywyższeniu”: przywilej dostępu do mediów czy świat współczesnych ekskluzywnych gadżetów.

Aby zilustrować wszechwładzę myślenia hierarchicznego i zaprezentować bogactwo jego wizualizacji, na wystawie pokazane zostaną obiekty z wielu epok – od starożytnego Egiptu (np. sarkofag i kartonaż mumii faraona), przez atrybuty władzy monarszej (strój koronacyjny), aż do współczesnych luksusowych przedmiotów splendoru (zegarek Vacheron czy samochód Ferrari). Zderzą się ze sobą dawni i współcześni „wywyższeni” oraz sposoby, jakimi zaznaczają swą wyjątkowość i budują wizerunek.

Tommy


Wpisz komentarz

Komentowanie wyłączone.

Podobne posty:

/* */?>