www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kwa?niewska uczy si? pod publik??

Ola zrobi?a kurs na ASP, tylko dla kogo?

„Ola sko?czy?a pó?roczny kurs w Akademii Sztuk Pi?knych. Dosta?a dyplom umo?liwiaj?cy jej podpisywanie si? pod projektami z dziedziny aran?acji wn?trz – powiedzia?a w rozmowie z Faktem dumna ze swojej podopiecznej mened?erka gwazdy.

Ola przyzna?a si? do uko?czenia kursu, bo chcia?a zamkn?? usta ludziom, którzy mówili, ?e przez ostatnie pó? roku nic robi?a – wyja?nia mened?erka Kwa?niewskiej.” – donosi Fakt.

No to, jak wida? ROBI?A, tylko szkoda, ?e g?ównie nie dla siebie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>