www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kwa?niewska nie zaprasza mamy?

Ola woli spotyka? si? z mam? na „neutralnym gruncie” …

Podobno pomi?dzy paniami dosz?o nie raz do drobnych sprzeczek. Jak donosi kolorowa prasa pani Jolanta s?yn?ca z pedantyzmu nie by?a zachwycona stanem, jaki cz?sto zastawa?a w mieszkaniu swojej córki Oli.

Kwa?niewska_Aleksandra_Kwa?niewska_Jolanta


W ko?cu Ola zniech?cona ci?g?ymi komentarzami na temat rzekomego „ba?aganu”, postanowi?a spotyka? si? z mam? tylko poza swoim mieszkaniem.

Kwa?niewska_Aleksandra_Kwa?niewska_Jolanta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>