www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kwa?niewska nie chce pracowa? w swoim zawodzie! Czy?by s?abo p?acili?

Aleksandra Kwa?niewska nie podejmie pracy psychologa. Woli by? dziennikark?. Zaraz, przecie? ju? raz próbowa?a, tyle, ?e z marnym skutkiem …

Jaki? czas temu by?a reporterk? Dzie? Dobry TVN i gospodyni? programu „Kulisy Ta?ca z Gwiazdami”.

Obecnie prowadzi swoj? audycj? w radiu Planeta FM i przeprowadza wywiady dla magazynu Viva. B?dzie udziela? si? tak?e w programie „Ma?a czarna” na TV4.

Nie da si? zaprzeczy?, ?e nie tylko talent pomóg? jej si? wybi?, ale tak?e i znane nazwisko, które u?atwia nawi?zywanie kontaktów w showbiznesie.

Tylko czy tym razem, bo to ju? nie pierwsze podej?cie Oli do pracy dziennikarza, córka by?ego prezydenta podo?a trudnym dziennikarskim obowi?zkom?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>