www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kwa?niewska, jednak za?o?y welon!

Ola dopiero, co zdementowa?a plotki o ?lubie z Wojtkiem Szuchnickim, a tu taka nowina. Ola szykuje ju? welon i sukienk?!

Chyba koniecznie chce si? poczu?, jak prawdziwa panna m?oda, bo mimo braku planów zwi?zanych z zam??pój?ciem w prywatnym ?yciu, Ola w welonie i pi?knej sukni ma wyst?pi? w najbli?szym programie Szymona Majewskiego.

U jej boku, zamiast Wojtka stanie Andrzej Piaseczny.

Ca?e szcz??cie dla Szuchnickiego tylko dla potrzeb programu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>