www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kwa?niewska chce dziecka?

By? mo?e Ola Kwa?niewska ju? nied?ugo zostanie mam? …

„Córka by?ego prezydenta RP, Aleksandra Kwa?niewska (27 l.), poczu?a zew natury. Pragnie za?o?y? rodzin?.

Pierwszy krok ma ju? za sob?. Latem przyj??a pier?cionek zar?czynowy od ukochanego Wojtka Szuchnickiego (32 l.). Teraz czeka na ?lub. I ju? planuje, ?e zostanie mam?.” – donosi Super Express.

Wida?, b?dzie tradycyjnie, najpierw ?lub, potem dziecko. Chyba, ?e w plany Oli wedrze si? jaki? chochlik …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>