www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kurowska zdradza tajemnic? doskona?ej cery!

Jakie poj?cie na ten temat mo?e mie? aktorka?

Joanna w rozmowie z jednym z kolorowych magazynów przyzna?a, ?e nie wyklucza operacji plastycznej, je?li ta b?dzie jej potrzebna w zachowaniu urody.

„Póki co, korzystam ze wszystkich dobrodziejstw medycyny estetycznej. Polecam mezoterapi?, czyli podskórne aplikowanie witamin. Dzi?ki nim mam doskonale od?ywion? skór? i wspania?? cer?. Wiele kole?anek aktorek to robi, tylko nie wszystkie si? przyznaj?. Ja lubi? wygl?da? ?adnie równie? dla samej siebie – przyzna?a Kurowska” (SE)

Tyle sekretów na raz, trudno nam to wszystko poj??. Nie do??, ?e Kurowska chce si? kiedy? da? pokroi?, to jeszcze wsypa?a kole?anki z bran?y, które swoje wdzi?ki wola?yby pokazywa?, jako naturalne.

Ale dla Joanny Kurowskiej oprócz okre?lenia wpadka, mamy jeszcze jedno s?owo … GRATULACJE. Po pierwsze nie tylko za zdrowe podej?cie do tematu, ale za szczero??. To bardzo rzadkie zjawisko z show-biznesie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>