www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kupicha t?skni za rodzin?!

Nic dziwnego, jego zespó? je?dzi po ca?ej Polsce próbuj?c zach?ci? ludzi do kupowania biletów na ich koncerty.

Czas dla bliskich nie zawsze jest wpisany do jego kalendarza. W zwi?zku z tym Piotr wpad? na ?wietny pomys?, postanowi?, ?e wy?le rodzin? na urlop do Ko?obrzegu. Koncertuj?c nad morzem b?dzie móg? sp?dzi? kilka chwil z ?on? i potomstwem. Dlaczego poszed? z tym do „Super Expressu”? Mo?e chce namówi? fanów na wyjazd do Ko?obrzegu?

Kupicha_Piotr

Kupicha_PiotrWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>