www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kuna: ci??a to stan nienormalny

Iza Kuna potwierdzaj?c swoj? ci???, pope?ni?a ma?? gaf?

Mniej pracuj?, ale ca?y czas gram w teatrach, dopóki jeszcze mog?. Staram si? z niczego nie rezygnowa?. Ca?y czas je?d?? na zdj?cia do serialu „Barwy Szcz??cia”. Oczywi?cie nie ma tak, ?e bycie w ci??y jest normalnym stanem, ale nie jest te? stanem chorobowym.

Si?? rzeczy w ci??y pracuje si? mniej i ostro?niej – wyzna?a serwisowi plejada.pl.” (Fakt)

W takim razie gratulujemy tego nienormalnego stanu, który nie jest chorob? i pozwala na zmniejszenie obowi?zków zawodowych! Ci??a nie jest taka straszna, jak j? pisz?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>