www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Kultura masowa jest dla ludzi, którzy maj? jakkolwiek rozwini?ty mózg” – wyznaje Piróg

Tancerz uwa?a, ?e tylko 30% spo?ecze?stwa zalicza si? do tej grupy. S?owa te pad?y w wywiadzie dla Dziennika, podczas komentowania filmu „Bruno”, który rzekomo obra?a homoseksualistów.

Micha? przyznaje, ?e produkcji jeszcze nie widzia?, ale domy?la si?, ?e nie ma ona ?adnej warto?ci. Twierdzi, ?e Polacy nie s? gotowi na takie filmy. Wed?ug niego wi?kszo?? ludzi nie potrafi zrozumie?, ?e rzeczywisto?? „Bruna” to ?art.

mwmedia_20090330_0810531

mwmedia_20090401_002142

Mo?e to przez takie filmy i brak zrozumienia przez widzów Micha? jest atakowany z racji swojej orientacji seksualnej?

mwmedia_20090423_090245

mwmedia_20090508_134432

mwmedia_20090531_075017

mwmedia_20090701_090026


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>