www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kulinarne po?wi?cenia Joanny Brodzik!

Ju? nied?ugo zobaczymy „Brodzik od kuchni”. Aktorka okazuje si? by? pe?n? zapa?u pasjonatk?, sk?onn? do strasznych po?wi?ce?!

Brodzik bardzo chwali domowe gotowanie:
Kuchnia jest najwa?niejszym miejscem w domu. Czas by Polki, które s? wspania?ymi szefowymi i kobietami interesu, przypomnia?y sobie tak?e, ?e s? ?wietnymi gospodyniami domowymi. ?eby wróci?y do kuchni i zrozumia?y, ?e gotowanie dla bliskich to nie tylko obowi?zek kobiety, ale przede wszystkim akt kreacji i przyjemno?? – mówi Joasia w rozmowie z Faktem, ale jednocze?nie dodaje


Po?wi?cam zakupom bardzo du?o wolnego czasu. Potrafi? pojecha? na drugi koniec miasta tylko dlatego, ?e rzucaj? tam co pi?tek królika.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>