www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kulesza leci z wagi

Przystojny Stefano Terrazzino wyciska z Agaty siódme poty …


„Znana z „Heli w opa?ach” Agata Kulesza (37 l.) z tygodnia na tydzie? wa?y coraz mniej. Zaledwie w pó?tora miesi?ca aktorka schud?a 4 kilogramy.” – podaje Super Express.

To ju? nie pierwsza aktorka, która nabra?a formy dzi?ki tanecznemu show. Jeszcze nie tak dawno,
Katarzyna Figura zachwala?a kondycyjne efekty udzia?u w „Ta?cu z gwiazdami”.

Jak si? okazuje, program dla kobiecych gwiazd jest nie tylko prac?, czy form? rozrywki, mo?e te? by?
doskona?ym treningiem, nie do?? ?e dobrze p?atnym to jeszcze pod okiem przystojnych
i wysportowanych tancerzy… mniam.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>