www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kukulska ?wieci przyk?adem

Natalia przygotowuje syna do Pierwszej Komunii …

„Kiedy gasn? estradowe ?wiat?a, Natalia z piosenkarki natychmiast zmienia si? we wzorow? mamusi?. Wie, ?e ten szczególny dzie? w ?yciu jej syna zbli?a si? wielkimi krokami. I niczego nie odk?ada na ostatni? chwil?. Powtarza razem z Jasiem modlitwy, odprowadza go na nauki do ko?cio?a w podwarszawskim Komorowie. Przede wszystkim jednak rozmawia z nim o tym wa?nym wydarzeniu w ?yciu ka?dego chrze?cijanina.

Jakie to wa?ne, wie ka?dy rodzic, który prowadzi? ju? swoj? pociech? do pierwszej komunii. I jak trudno przekaza? dziecku, ?e w tym wielkim dniu najwa?niejszy jest Pan Bóg, a nie to, kto i jaki komputer dostanie.” – donosi Super Express.

Dobrze, ?e nie wszystkie znane mamy s? zmanierowane i nie zatracaj? rodzinnych tradycji.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>