www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kukiz krytycznie o Joannie Krupie!

Kukiz wypowiada si? w sprawie reklamy Krupy.


Niedawno Joanna pojawi?a si? niemal?e nago w akcji protestacyjnej PETA. Ubrana by?a w skrzyd?a i przys?oni?ta krzy?em. Napis nad zdj?ciem g?osi?: „B?d? anio?em dla zwierz?t. Adoptuj, nie kupuj.”. Akcja ta wywo?a?a ogromny sprzeciw w?ród wielu katolików. „U?ywanie krzy?a jako symbolu przys?aniaj?cego wagin? i piersi jest tani? form? prowokacji. Akcja jest nie na miejscu i obra?a uczucia religijne. Najlepiej przej?? obok niej oboj?tnie i nie zwraca? uwagi”– czytamy s?owa muzyka.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>