www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kuba Wojewódzki ukarany s?downie!

Kuba Wojewódzki nadal nie chodzi na rozprawy. S?d ukara? go grzywn? w wysoko?ci…

500 z?otych. (???) Czy dziennikarz ma jakie? fory?


W tym przypadku nic dziwnego, ?e nie je?dzi do s?du, po prostu mu si? to nie op?aca.

Wojewódzki_Kuba

Czy zostanie ukarany na zniewa?anie flagi narodowej? Sprawa ci?gnie si? ju? ponad rok i nie zapowiada si? na jej zako?czenie. Pewnie jak zwykle Kubie si? poszcz??ci i uniknie wyroku.

Wojewódzki_Kuba


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>