www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kto to?

Która z gwiazd NIE potrafi si? ubra? (ani uczesa?)?


dailymail


Tak – to Mel B. Prawda, ?e jej wygl?d znacz?co ró?ni si? od tego, który przywkli?my ogl?da? na wyphotoshopowanych zdj?ciach?


VenomousKate


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>