www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kto pomo?e Jab?czy?skiej w prokreacji?

Joasia narzeka na brak ch?tnych

Chcia?abym mie? dziecko, ale musia?abym mie? porz?dnego kandydata na ojca – zwierza si? w rozmowie z Faktem aktorka. Joasia od kilku miesi?cy jest samotna. Rozsta?a si? ze swoim d?ugoletnim partnerem, windsurferem Aleksem Grynisem.” (Fakt)

Podejrzewamy, ?e po tak ujmuj?cym apelu, sytuacja osobista Joasi ma szans? ule? znacznej poprawie. Jednak z racji m?odego wieku Joasi (24l.) radzimy si? zbytnio nie spieszy? do pieluch.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>