www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kto najseksowniejszy?

Któ? z nas nie lubi rankingów i porówna?? Któ? z nas nie lubi pomarzy? sobie o s?odkich chwilach u boku ukochanej gwiazdy? Dzi?ki badaniom Instytutu ARC Rynek i Opinia dowiedzieli?my si? ostatnio, którzy panowie uznawani s? przez rodaków za Najseksowniejszych w polskim showbiznesie.

malaszynski2

malaszynski3

A? 57 proc. ankietowanych za najbardziej atrakcyjnego uwa?a Paw?a Ma?aszy?skiego.

zakoscielny1

zakoscielny2

zakoscielny3

Drugie miejsce zaj?? równie? aktor – Maciej Zako?cielny. Za najbardziej seksownego uwa?a go 54,2 procent.

Na kolejnych miejscach listy atrakcyjnych znale?li si? Pawe? Del?g, Tomasz Kot, Olivier Janiak, Szymon Bobrowski, Artur ?mijewski oraz Bartosz Opania.

delag1

delag2

delag3

Pawe? Del?g

kot1

kot2

kot3

Tomasz Kot

janiak1

janiak2

janiak3

Olivier Janiak

bobrowski1

bobrowski2

bobrowski3

Szymon Bobrowski

zmijewski1

zmijewski2

zmijewski3

Artur ?mijewski

opania1

opania2

opania3

Bartosz Opania

A wy? Jak uwa?acie?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>