www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kto kogo wygryzie w telewizji?

Tym razem rola wygryzaj?cej ponownie mo?e przypa?? Paulinie M?ynarskiej. To przez ni? straci?y prac? Rogalska, Maruszeczko, Dziewit i Marczuk.

mwmedia_20070801_131654

Tylko Pie?kowska twardo pokaza?a jej, ?e z ni? nie pójdzie tak ?atwo. Z tego powodu Paulina przenios?a si? do Polsat Cafe. Przez t? decyzj? prac? mo?e straci? Karolina Malinowska.

mwmedia_20080214_020503

mwmedia_20080305_162312

Co takiego jest w M?ynarskiej, ?e gdziekolwiek si? nie pojawi, ludzie trac? prac??

mwmedia_20080828_000303

mwmedia_20090211_230428

mwmedia_20090302_2107161

mwmedia_20090519_004816


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>