www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kto „doszlifuje” talencik Kazadi?

Patrycja chce wyda? p?yt?

Nic dziwnego, ?e Patrycja Kazadi i ?ora Korolyov to serdeczni przyjaciele.

?ora uwielbia ta?czy?, ?piewa? i gra? w serialach. Jego przyjació?ka Patrycja ma podobne zainteresowania.

Z tym?e jest chyba bardziej konsekwentna w tym, co robi …

W?a?nie zako?czy?am prace nad wersj? demo p?yty. Jestem zadowolona z efektów i podekscytowana, nie mog? si? doczeka?, kiedy wszyscy b?d? mogli jej pos?ucha?. Demo powsta?o przy wspó?pracy z ró?nymi producentami, chcia?am po??czy? ich inspiracje z moimi, wy?uska? jak najwi?cej pomys?ów. My?l?, ?e wysz?o ciekawie. Teraz moim zadaniem jest podpisanie kontraktu, w tym celu z moj? mened?erk? b?d? puka? do drzwi ró?nych wytwórni.” SE

By? mo?e Kazadi ma szans? na wielki sukces. Nie by?oby w tym nic dziwnego, bo oprócz przebojowo?ci doskonale zdaje sobie spraw? ze swoich umiej?tno?ci i nie koloryzuje ...

S?uch mam, jaki? tam talencik si? skrywa, ale uwa?am, ?e potrzebuje on szlifu, nie ?piewam jeszcze tak dobrze jak bym chcia?a. Przede mn? du?o praktyki, ?wicze?SE


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>