www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz zosta?a dziewczyn? gangstera!

Powrót do pracy Weroniki Ksi??kiewicz zbli?a si? nieuchronnie. Jak donosi prasa aktorka ma ju? wkrótce pojawi? si? w serialu Na Wspólnej.

Weronika b?dzie mia?a teraz r?ce pe?ne roboty! Oprócz nowej roli w serialu ma przecie? sporo obowi?zków zwi?zanych z opiek? nad 4-miesi?cznym synkiem Borysem. Aktorce nie b?dzie ?atwo, tym bardziej, ?e rozsta?a si? z ojcem dziecka, Krzysztofem Latkiem. Ale mo?e w?a?nie dlatego powrót do pracy oka?e si? dla niej zbawienny? W opiece nad dzieckiem pomaga jej rodzina, z któr? mieszka w Poznaniu, a pracowa? i tak trzeba.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>