www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz wraca do zdrowia!

Domowa pomidorówka i obj?cia ukochanego mog? zdzia?a? cuda!

Weronika Ksi??kiewicz jest ju? po operacji kr?gos?upa. Teraz bardzo szybko wraca do zdrowia i bardzo si? z tego cieszymy, tyle, ?e nie tylko z uwagi na dobra opiek? lekarsk?. Ksi??kiewicz z pewno?ci? dostaje skrzyde? gdy na oddziale pojawia si? jej ukochany Krzysztof Latek

„Punktualnie o godz. 15.00, kiedy to na jej oddziale rozpoczynaj? si? godziny odwiedzin, zjawia si? on – ukochany Krzysztof. Z ciep?? pomidorówk? i smakowitym drugim daniem, tak aby uwolni? swoj? ukochan? od smaków kuchni szpitalnej. Przy ?ó?ku swojej wybranki sp?dzi? niemal ca?e poniedzia?kowe popo?udnie. Podtrzymywa? j? na duchu i czule przytula?.” (SE)

Trudno nie wraca? w takiej sytuacji do formy, je?li stosowanym w rekonwalescencji lekiem jest po prostu Miłość! Trzeba przyzna?, ?e Weronika trafi?a na wspania?ego m??czyzn?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>