www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz wraca do pracy!

Ju? w sierpniu we?mie udzia? w zdj?ciach do nowej produkcji filmowej.

W przysz?ym sezonie zamierza tak?e wróci? na deski teatru. Czy zdrowie jej na to pozwoli? Miejmy nadziej?, ?e kr?gos?up zniesie na taki wysi?ek?

Ksi??kiewicz_WeronikaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>