www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz ujawni?a tajemnicz? chorob?!

Do tej pory wszyscy wiedzieli, ?e Weronika mia?a operacj? kr?gos?upa, ale z jakiego powodu? Ksi??kiewicz zdradzi?a dopiero teraz!

Aktorka, po operacji waha?a si? czy zata?czy? w fina?owym odcinku „Ta?ca z gwiazdami”, – z powodu choroby i przymusu natychmiastowej operacji musia?a wycofa? si? z show.

Ksi??kiewicz_Weronika_Maserak_Rafa?

Jednak za namow? lekarzy nie zata?czy, bo wie, ?e zdrowie jest jednak wa?niejsze. Weronika zdradza, sk?d tak nag?a operacja? Otó? Ksi??kiewicz mia?a guz na kr?gos?upie, który musia? zosta? natychmiast usuni?ty.. Inaczej grozi?oby jej kalectwo.

Ksi??kiewicz_Weronika

Miejmy nadziej?, ?e Weronika nie b?dzie mia?a nawrotu choroby. Jest m?oda, pi?kna i ca?e ?ycie przed ni?. Tego jej ?yczymy.

Ksi??kiewicz_Weronika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>