www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz spodziewa si? dziecka!

To nie ?art. Jeszcze kilka miesi?cy temu Weronika przesz?a powa?n? operacj? kr?gos?upa, teraz jest w drugim miesi?cu ci??y. Co sama Weronika s?dzi na ten temat?

Cho? radosna to troch? szokuj?ca to informacja. Weronika, która zrezygnowa?a z udzia?u w Ta?cu z gwiazdami z powodu powa?nych k?opotów zdrowotnych, nied?ugo po operacji, która przesz?a potwierdza, ?e jest w ci??y. Cho? w sumie, nie potwierdza, ani nie zaprzecza

Dzi?kuj? – powiedzia?a Weronika, kiedy Fakt zadzwoni? do niej z gratulacjami. Po czym szybko doda?a: – Nie potwierdzam, ?e jestem w ci??y, ani nie zaprzeczam, ale mog? powiedzie?, ?e jestem bardzo szcz??liwa – ?mieje si? aktorka. –  czytamy w Fakcie.

Ksi??kiewicz_Weronika

Czy to nie zbyt wcze?nie? Przecie? dopiero co twierdzi?a, ?e czeka j? d?uga rehabilitacja? Mamy nadziej?, ?e Weronika jest pod sta?a opiek? lekarza. Zapewne, jej troskliwy partner i przysz?y tato, Krzysztof Latek dopilnuje, aby tak by?o.

Ksi??kiewicz_Weronika

Ksi??kiewicz_Weronika

Ksi??kiewicz_Weronika_Latek_Krzysztof

Ksi??kiewicz ta?czy?a, cho? grozi? jej parali?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>