www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz nie wróci do pracy!?

Aktorka w ogóle nie my?li o karierze.

Trudno si? jej dziwi?. W ko?cu dopiero miesi?c temu Weronika Ksi??kiewicz zosta?a mam?. Teraz ma zupe?nie inne sprawy na g?owie; opieka nad male?stwem cho? daje wiele rado?ci wymaga te? wielu po?wi?ce?. Dlatego aktorka w rozmowie z Faktem w ogóle nie zastanawia si? nad powrotem do pracy aktorki. Co jest tak?e pewnikiem, ?e na salonach te? niepr?dko j? zobaczymy …

Co b?dzie z jej karier??

Ksi??kiewicz_Weronika_Latek_Krzysztof

Ksi??kiewicz_WeronikaWpisz komentarz

  1. 25 marca 2010 15:45

    CV.XMC.pl:

    CV.XMC.pl…

    Le rassemblement est soutenu par (état au 25. 02): Collectif Urgence Palestine (CUP) Genčve et CUP Nyon- la Côte, CUP Vaud, Droit pour Tous, Génération Palestine, Centre Europe Tiers- Monde (CETIM), Association Meyrin- Palestine, Femmes en Noir Ge…

Podobne posty:

/* */?>