www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz nie chce wraca? do szpitala!

Weronika cieszy si?, ?e ?wi?ta sp?dzi z rodzin?, ale czy z jej zdrowiem wszystko ju? w porz?dku?

Po tym, jak na wszystkich gruchn??a wiadomo??, ?e Weronika nie mo?e ta?czy? w show „Taniec z gwiazdami” – wycofa?a si? w pierwszym odcinku aktualnej edycji, – wszyscy spekulowali czemu podj??a tak? decyzj?. My?lano, nawet, ?e Weronika mo?e by? w ci??y ze swoim partnerem Krzysztofem Latkiem.

Jednak prawda okaza?a si? przykra, Weronika mia?a powa?ne problemy zdrowotne i musia?a podda? si? operacji kr?gos?upa. Aktualnie jest ju? po zabiegu i odbywa rehabilitacj?. W rozmowie z Faktem zdradzi?a jednak …

„Mam nadziej?, ?e nie b?d? musia?a wraca? do szpitala”

Ksi??kiewicz cieszy si? te?, ?e ?wi?ta sp?dzi z rodzin?.

Mamy nadziej?, ?e aktorka bardzo szybko odzyska dobr? form? i ju? wkrótce wróci do pracy. Póki co przyda si? jej du?o wytrwa?o?ci i ciep?a bliskich osób. Ciekawe, czy jej partner Latek tak?e sp?dzi z ni? te ?wi?ta?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>