www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ksi??kiewicz boi si? porodu!?

Weronika czeka niecierpliwie.

A poród ju? nied?ugo. Jak podaje Fakt, termin rozwi?zania ma nast?pi?  w styczniu.

Pewnie dlatego aktorka nie waha?a si? ju? d?u?ej czeka? i, jak mówi? jej znajomi skompletowa?a ju? wyprawk? i wyremontowa?a pokój dla maluszka.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>