www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krzysztof Majchrzak w reklamie piwa!

Czym mog?a by? spowodowana nag?a zmiana stanowiska aktora?

Majchrzak jest jednym z aktorów, a raczej by? jednym z aktorów, którzy trzymaj? si? z dala od reklam. Jego stanowisko w tej sprawie by?o bardzo zasadnicze. Super Express przytoczy? cytat z jednego z wywiadów z aktorem, w którym wyra?nie staje przeciwko…

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>