www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krzysztof Krawczyk i Daniel Olbrychski we wspólnym przeboju!

Taki oto duet nam si? ju? wkrótce objawi. Pono? w zanadrzu maj? hit na lato.

Obydwaj Panowie s? jak najbardziej przygotowani do podobnych produkcji. Lata do?wiadcze? i obycia ze scen? s? najlepszym tego dowodem. Ale jest co? jeszcze. Krzysztof Krawczyk na ?amach SE opowiedzia? równie? o ich wspólnej, si?gaj?cej ju? dobre 20 lat przyja?ni. Zabiega? o ni? Pan Krzysztof,  zakochany w trylogii Sienkiewicza. Po obejrzeniu ekranizacji i rolach Kmicica, Azji zapragn?? pozna? Daniela Olbrychskiego. I uda?o si?, w jednym z klubów w Chicago, gdzie wyst?powa? Krzysztof.

Krawczyk_Krzysztof

Teraz po latach do?wiadcze?, równie? z ?ycia osobistego postanowili nagra? piosenk?. Ma traktowa? o kobietach a zatytu?owana jest: „Z kobietami to ró?nie bywa?o”. Utwór ten znajdzie si? na najnowszej p?ycie Krzysztofa Krawczyka pt. „Nigdy nie jest za pó?no”.

Olbrychski_Daniel

Po wspólnych do?wiadczeniach z rozbitymi ma??e?stwami tytu? utworu jest jak najbardziej adekwatny do przej?? obu gwiazd. Poczekamy i ocenimy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>