www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krzysztof Ibisz w 2.edycji Moje Silne Drzewo!

Lista Przyjació? Drzew wyd?u?y?a si?.

Na spotkaniu promuj?cym rozpocz?cie drugiej edycji programu promuj?cego wa?n? rol? drzew w naszym ?yciu, pojawi? si? sam Krzysztof Ibisz. Niew?tpliwie to spory wabik, nawet dla oboj?tnych do tej pory na priorytety akcji osób. Ale nie sam udzia? Ibisza w tej akcji jest taki zaskakuj?cy, jak to co powiedzia?, jako Przyjaciel Drzew …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>