www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kryzysu u Ksi??kiewicz i Latka ci?g dalszy!

„Trudno, aby dwoje doros?ych ludzi rozstawa?o si?, gdy maj? trzymiesi?czne dziecko. Inaczej mnie wychowano”

Tak w rozmowie z Show mówi Krzysztof Latek, który jest ojcem pierwszego dziecka m?odej aktorki, Weroniki Ksi??kiewicz. To pokazuje tylko, ?e plotki o kryzysie w ich zwi?zku niestety maj? w sobie jakie? ziarno prawdy. To wielka szkoda, bo Weronika wyra?nie zaanga?owa?a si? w ten zwi?zek ze starszym od siebie biznesmenem. Wydawa?o si?, ?e ko?cu pouk?ada sobie ?ycie osobiste…

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>