www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kryzys w ma??e?stwie Nataszy Urba?skiej!

Janusz Józefowicz, m?? Nataszy ma powa?ny problem.

Wedle doniesie? Faktu, artysta nie mo?e sobie poradzi? byciem w cieniu w?asnej ?ony. ?ony – gwiazdy, któr? sam wykreowa?, mówi?c w przeno?ni wyrze?bi? w?asnymi r?kami.

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza

Natasza mia?a by? uciele?nieniem jego snu o wielkiej karierze, której jemu samemu nie uda?o si? niestety zrobi?. Piosenkarka, tancerka, aktorka, a wszystko to pod jego czujnym okiem i prowadzone jego r?k?. Tymczasem Urba?ska ju? czuje si? wielk? gwiazd?. I chce by? samodzielna – czytamy w tabloidzie.

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza

Taki obrót spraw bardzo psuje im szcz??liwy, rodzinny ?ad. Od niespe?na roku s? przecie? rodzicami ma?ej Kalinki i posiadaczami pi?knego dworku …

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>