www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kryzys nie dotyka wszystkich

Niektóre gwiazdy po wakacjach maj? dosta? wysokie podwy?ki. Do szcz??liwców nale?y mi?dzy innymi Ma?gorzata Foremniak. Za dzie? pracy dostanie prawie… 1000 z?otych.

Zarabia zdecydowanie wi?cej ni? wynosi ?rednia krajowa. Czym aktorka zas?u?y?a sobie na taki dochód? Trudno powiedzie?…

Ma?gorzata Foremniak

Ma?gorzata Foremniak

Nie powali?a ostatnio na kolana ?adn? now? rol?. Jej g?ównym zaj?ciem nadal s? seriale. Szkoda, jest dobr? aktork? i bardzo pozytywn? osob?.

Ma?gorzata Foremniak

Ma?gorzata Foremniak

Mo?e uda jej si? zmieni? co? w swojej karierze?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>