www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krupa uniezale?nia si? od Edyty

Nareszcie podj?? decyzj? i zdecydowa? si? zosta? profesjonalnym menad?erem. Du?o dobrego zrobi? dla kariery swojej ?ony. Czy uda mu si? powtórzy? tamten sukces?

Tym razem na podopiecznych Dariusz wybra? sobie Artura Chamskiego i Nicka Sincklera, pocz?tkuj?cych artystów. Ma szans? wykaza? si? i pokierowa? ich karier?. Trzymamy kciuki.

mwmedia_20090617_020950

Dobrze, ?e wybra? prac? zamiast u?alania si? nad sob?.

mwmedia_20090628_193803


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>